top of page

Wat is muziektherapie?

 

Muziektherapie is een vorm van creatieve therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van muziek. Deze ervaringsgerichte therapie richt zich op mensen met diverse psychische stoornissen en problemen. Door middel van muzikale werkvormen worden de problemen inzichtelijk gemaakt en zal er, onder begeleiding van de therapeut, gewerkt worden aan verandering, stabilisatie of acceptatie van het probleem. Muziektherapie wordt ingezet op verschillende gebieden:
 

  • Gedragsmatig

  • Emotioneel

  • Cognitief

  • Sociaal

  • Lichamelijk

 

Niet het praten, maar de ervaring staat binnen muziektherapie op de voorgrond. Bij veel mensen schieten woorden soms tekort wanneer het gaat om het benoemen en het praten over de eigen problematiek. Muziek wordt binnen de therapie ingezet op symbolisch niveau, waarna de eventuele verbaliteit dient als reflectiemoment bij het inzichtelijk krijgen van de psychische problemen.


 

Voor wie is muziektherapie?

 

Iedereen met hulpvragen, problemen, onzekerheden of moeilijkheden kan terecht bij muziektherapie. Denk bijvoorbeeld aan faalangst of andere angsten, een depressie, trauma, rouw- of verliesverwerking, autisme, ADHD, gedragsproblemen, moeite met sociaal contact, etc.

De therapie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. Ook kunnen ouders met (jonge) kinderen samen deelnemen aan de therapie, wanneer het bijvoorbeeld gaat om een verstoorde ouder-kind relatie.

Hoe verloopt het therapietraject?
 

Aan het begin van het traject zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij zijn de cliënt (evt. met ouder of partner) en de muziektherapeut aanwezig. In dit gesprek nemen we de tijd om de hulpvraag te bespreken, doelen op te stellen en een plan te maken over het verloop van de therapie.

 

Dan gaat de therapie van start met een observatieperiode waarin de therapeut een inschatting maakt van de casus en de behandelmethode. Tijdens deze periode kan de cliënt kennis kan maken met muziektherapie. Na deze periode wordt een indicatie gesteld en begint de behandelfase.
De sessies vinden (meestal) wekelijks op een vast tijdstip plaats. In principe zijn deze sessies individueel. We kunnen er later voor kiezen de therapie voort te zetten in groepsverband, wanneer dit een logische voortzetting m.b.t. de persoonlijke doelen is. (Bijvoorbeeld: “ Ik wil mijzelf in groepen durven laten horen”)

 

Iedere 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarin we terugkijken op de afgelopen periode. We bespreken de doelstellingen en kijken in hoeverre deze behaald zijn en welke nog verder uitgediept moeten worden.

Vragen?


Heeft u vragen over muziektherapie en- of een gerichte hulpvraag? Neem dan contact op via:

muziekdorp.muziektherapie@gmail.com
 

Zorgverzekering

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie vanuit een aanvullend pakket. Ga bij uw zorgverzekeraar of- en hoeveel zij vergoeden.

 

Aan de zorgverzekering geeft u de verzekeringscodes (AGB-codes) van MuziekDorp door.

 

AGB bedrijfscode:                    17-082621

AGB therapeut code
(Iris van de Wetering):               90-049867

bottom of page